Arbetshandledning

Dagens arbetsliv präglas av ett högt tempo och stora krav på förmåga till flexibilitet. Detta förutsätter att man har en motiverad och välmående personal.

Arbetshandledning lämpar sig för arbetsplatser:
Arbetshandledning lämpar sig också för dig:
Vad är arbetshandledning?

Arbetshandledning är en väletablerad arbetsmetod som främjar lärande och yrkesmässig utveckling. Genom arbetshanledarens strukturerade sätt att arbeta och ställa frågor uppmuntras arbetstagarna att se på situationen ur nya synvinklar, att hitta egna lösningar som får arbetet att flyta bättre. Det kollegiala delandet av arbetserfarenheter stärker arbetsorken och sammanhållningen. Arbetshandledningen är konfidentiell.

Arbetshandledning kan genomföras enskilt eller i grupp. Inledningsvis görs en kartläggning tillsammans med beställaren för att klargöra behovet och sätta upp en målsättning för arbetshandledningen. 

Handledningstillfällena är 60-90 minuter för individuell arbetshandledning och 90 minuter för grupphandledning och hålls med fyra till sex veckors mellanrum. Träffarna kan ske på arbetsplatsen eller på min mottagning. I en grupphandledning är gruppens ideala storlek 3-8 deltagare.

Hur gör jag om jag vill boka tid?

Är du eller din arbetsplats intresserade av arbetshandledning är ni välkomna att kontakta mig för ett första kartläggningssamtal. Kartläggningssamtalet kan även ordnas via Microsoft Teams. Ni kan kontakta mig via kontaktsidan, per telefon eller per e-post så kommer vi överens om en lämplig tid.

Be om offert

För närmare prisuppgifter kring olika typer av arbetshandledning är ni välkomna att ta kontakt så ger jag offert.